1

Välj en eller flera gåvor mot fattigdom

2

Vi skickar fina gåvobevis att ge bort

3

Du har bidragit till att någon fått möjlighet att hjälpa sig själv ur fattigdom

Så funkar det

Genom att handla i vår gåvoshop bidrar du till vårt arbete världen över.

ActionAid är en rättighetsbaserad organisation som arbetar med särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom vi vet att jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling. Flickor har rätt att växa upp till självständiga kvinnor med makt över sina liv och utrymme att påverka sina samhällen.

Målet är en rättvis, hållbar och jämlik värld där alla människor har möjlighet att forma sin egen tillvaro.

Vi är övertygade om att verklig förändring sker när människor organiserar sig för att påverka orättvisa maktstrukturer och arbetar för konkreta lösningar. Därför arbetar vi för att mobilisera och stödja kraften hos människor att bekämpa fattigdom och orättvisa, att påverka lokala maktstrukturer och ställa ansvariga till svars.