1

Välj en eller flera gåvor mot fattigdom

2

Vi skickar fina gåvobevis att ge bort

3

Du har bidragit till att någon fått möjlighet att hjälpa sig själv ur fattigdom

Så funkar det

Som givare vill du givetvis veta mer än så här om på vilket sätt din gåva bidrar till faktisk skillnad.

Därför vill vi kortfattat berätta om hur ActionAid arbetar.

Vi har inriktat oss på att hjälpa de allra mest utsatta. Det betyder att vi fokuserar på flickor och unga kvinnor. Vi tar initiativ till att skapa självhjälpsgrupper på plats för att få reda på vilket behov som finns där och då. Vad som följer beror helt enkelt på omständigheterna och behovet. Oftast behövs hjälp till självhjälp.

Vi jobbar både i storstädernas slum och i jordbruksområden långt ut på landet. Det kan rent praktiskt gå till så att vi erbjuder utbildning eller vägledning i hur man sår och gödslar mest effektivt, hur man tar hand om djur eller hur man kan sälja sitt odlingsöverskott på den lokala marknaden. Det kan också vara undervisning kring vilka rättigheter man har och hur man kan åberopa dessa. Listan kan göras lång. Med hjälp av lokal närvaro i ständig dialog har vi örat mot rälsen och fötterna i myllan. Därför vet vi när förutsättningarna förändras och kan anpassa hjälpen därefter.