get

Get

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Om du väljer ett digitalt gåvokort kan du efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning. Du kan också lägga till en egen bild eller en logotype för ditt företag. Du väljer själv när du vill personifiera ditt kort och välja mottagare, och du kan gå tillbaka och ändra om så behövs. När du är färdig skickar du kortet till din gåvomottagares mail.

Om du väljer ett färdigtryckt gåvokort så skickar vi det till dig per post. Det kommer fram inom 3-4 dagar.

Köp så många du vill!

225 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

En get bidrar till positiv förändring

Genom att köpa en get till en kvinna är man med och sätter igång något stort. En get klarar sig i tuffa klimat, de är lätta att föda upp och ger näringsrik mjölk vars överskott kan säljas på den lokala marknaden. Efter det att en kvinna fått en dräktig get ger hon sedan bort den förstfödda killingen till en kvinna i en annan familj. På så vis får allt fler familjer tillgång till getter och näringsrik mjölk. ActionAid bidrar med utbildning i enkel företags­ekonomi och hållbar djurhållning. Genom ökade försörjningsmöjligheter för familjen skapas flera positiva effekter. Skolavgifter kan betalas, frön och spannmål kan inhandlas och en kvinnas position i samhället och i familjen stärks.

 

En gåva som möjliggör kvinnors självförsörjning

ActionAid utgår från ett verkligt behov och handlingen ska bidra till en positiv och långsiktig förändring. Ge bort en viktig gåva från ActionAid och var med och skapa denna långsiktiga förändring för kvinnor och barn som lever i utsatthet.

Varukorg