Varför säljer ActionAid getter?

Vi arbetar med att bekämpa fattigdom världen över. Det mest effektiva sättet är att utgå från vilka behov som finns på plats. Med en dräktig get får mottagaren en möjlighet att försörja sig och sin familj på lång sikt. Geten ger både mjölk och avkomma. Att ge bort en get är också ett bra exempel på hur man kan stötta kvinnor, som ofta är de mest utsatta. Ett bra projekt ger en massa fördelar på olika plan, och en get uppfyller alla dessa kriterier. En person som kan försörja sig själv får högre status och bättre självkänsla. Utbildning öppnar för nya möjligheter och en bättre ekonomi leder till att barnen kan gå i skolan.