Vad är ActionAid för organisation?

ActionAid är en internationell, partipolitiskt obunden, organisation som grundades1972 – i Sverige 2006. Vi arbetar tillsammans med världens mest fattiga och utsatta människor. Inom alla projekt och kampanjer har vi ett särskilt fokus på kvinnor eftersom vi vet att effektiv fattigdomsbekämpning börjar med jämlikhet och utbildning.

Kvinnors rättigheter är nyckeln till framgång i kampen mot fattigdom. Du kan läsa mer om ActionAid på www.actionaid.se.