Kan jag få reda på var just min present hamnade?

Nej, det skulle innebära stora administrativa kostnader för oss och de vill vi hålla nere. Alla produkter, projekt och aktiviteter är exempel på hur ActionAid arbetar. Presenterna representerar projekt som utförs av ActionAid i 45 olika länder i världen.