Kan jag få reda på var just min gåva hamnade?

Nej, det skulle innebära stora administrativa kostnader för oss och de vill vi hålla nere. Alla produkter, projekt och aktiviteter är exempel på hur ActionAid arbetar. Gåvorna representerar projekt som utförs av ActionAid i något av de 45 länder där vi arbetar.