Hur bekämpar ni fattigdom?

ActionAid arbetar bland annat med att stötta kvinnor att ta kontroll över sin ekonomiska utveckling, påverkar regeringar att förändra diskriminerande lagar, och arbetar för att multinationella företag ska ta tar mer ansvar i de länder de verkar. Dessa är våra fem fokusområden:

  • Främja hållbart jordbruk och att utsatta människor i fattigdom ska ges möjlighet att ta kontroll över naturresurser
  • Människor som lever i fattigdom ska ha ökat politiskt inflytande och möjlighet att hålla regeringar och företag till svars
  • Höja kvaliteten på den allmänna utbildningen för barn och stötta ungdomar att bli nyckelaktörer i arbetet för en värld fri från fattigdom
  • Människor som lever i fattigdom ska ha ökad beredskap och möjligheter att hantera konflikter och katastrofer och sätta människors rättigheter i centrum för vårt katastrofarbete
  • Säkerställa att kvinnor och flickor tar sig ur fattigdom och våld, tar kontroll över sin ekonomiska utveckling och kräver rätten till sin kropp

Fördjupa dig i vår strategi!

Här kan du fördjupa dig i vårt uppdrag, vision och riktlinjer.