Är detta en bra form av bistånd?

Studier visar att bistånd som bedrivs på plats, och som utgår från lokala behov, fungerar bäst. Det är också viktigt att vara långsiktig. ActionAid jobbar i 10-års cykler. Vår metod är att på djupet analysera hur behoven ser ut och sen bistår vi med det som behövs i just det sammanhanget. Ofta är det en kombination av flera insatser. Det kan vara utbildning, kanske ett djur och en långsiktig plan för hur hjälpen kan växlas upp för att hjälpa en hel grupp på sikt. Vi ser att vårt sätt att arbeta för rättvisa och utveckling ger konkreta resultat. Verksamheten bedriver vi alltid tillsammans med människorna vi arbetar för, bara på det sättet blir det en långsiktig förändring till det bättre. Eftersom den verksamheten får stöd tack vare de här gåvorna så är det bra.